21 Haz 2018

ZİLE’DE İMAR BARIŞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI


Sayın Kaymakamımız Adnan TEZCAN’ın katılımı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce Zile’de 'İmar Barışı' konusunda bilgilendirme toplantısı Zile Saray Sinemasında düzenlendi.

Köy ve Mahalle muhtarlarına yönelik olarak düzenlenen toplantıda "İmar Barışı ile Vatandaşlarımızın yüzü gülecek" konulu bir sunum gerçekleştirildi.

Zile Saray Sinemasında düzenlenen toplantıya Sayın Kaymakamımız Adnan TEZCAN, Belediye Başkanı Lütfi VİDİNEL, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Mehmet ŞAHİN, Kamu kurum ve kuruluşlarını temsilen daire amirleri, Belediye İmar Müdürlüğü yetkilileri, Köy ve Mahalle Muhtarlarımız ve vatandaşlarımızın yoğun katılımı ile İmar Barışı toplantısı yapıldı.

Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Mehmet ŞAHİN toplantıda yapmış olduğu sunum konuşmasında, "İmar mevzuatına veya ruhsatı aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgeleri ile müracaatları halinde kısa sürede imar sorunları çözülecektir.Ülkemizde imara aykırı yapılardan kaynaklanan sorunlar uzun yıllardır Türkiye'nin gündemini meşgul eder hale geldi. Yıllardır kangren haline geldi. İmar barışı dünün biriken sorunlarını bir çözüm getirmek, kentsel dönüşüm çalışmaları ile de şehirlerin imar ve inşa etmesi daha da kolay olacaktır. Ülkemizin imara aykırı yapıların (yüzde 50'si) olduğu bilinmektedir. Buda yaklaşık olarak 13 milyon bağımsız birime tekabül ekmektedir. Bu tür yapılarda daha çok dar gelirli vatandaşlar oturmaktadır. Yasal düzenlemeler ile ülkemizde imar barışını sağlamak maksadı hedeflenmektedir. Yapılardaki mevcut aykırılıkların büyük bir çoğunluğu 1950-2000 yılları arasında yapılardır. İskan alınmadığında kat mülkiyeti kurulamayan yapılarda yapı kayıt belgeleri alındıktan sonra cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek. Yani kat mülkiyetinin kurulması için maliklerin tamamının anlaşması ve imar planında yol, yeşil alan, park gibi alanların terk edilmesi gerekmektedir. Hazine taşınmazı üzerindeki yapılara da yapı kayıt belgesi verilebilecektir. Hazine taşınmazı üzerindeki yapı sahipleri yapı kayıt belgesi altıktan sonra yapının bulunduğu arsayı satın almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na müracaat edebilecek ve yıllardır kullandıkları arsalarını rayiç bedel üzerinden satın alabileceklerdir. Başvurular 2018 yılı Haziran ayı içerisinde başlayacak, 31.10.2018 tarihine kadar devam edecektir. Yapı kayıt belgesi bedeli en son 31.10.2018 tarihine kadar yatırılacaktır. Gerek görülmesi halinde ise başvuru ve ödeme süresi Bakanlar Kurulu'nca bir yıla kadar uzatılabilecektir. Alınacak yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacaktır" dedi.
İmar barışından faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlanabileceğini dile getiren Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Mehmet ŞAHİN, "Yapı kayıt belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacaktır. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacaklardır. İmar kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir. Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebileceklerdir" diye konuştu.Konuşmalardan sonra toplantıya soru cevap şeklinde devam edildi.

Hiç yorum yok: