14 Haz 2018

SAATÇİ CEVAT'IN DÜGGAN..."Metin Ataolur"Ulucaminin ordaki Saatçi Dügganımızı Zileli olup da bilmiyen bek yohdur..Uzun yıllar edebi sohbetlerin edüldüğü kültürlü İnsanların bi arıya geldüü bi yer oldu...
Dügganımızın müdavimleri arasında Merhum Fuat Amcamız (Başdoğan ) Suphi Amcamız(Kılıç) Merhum Hüseyin Altun(Babaemmim) ve Zilemizdeki Din Görevlilerinin çoğu..Öğretmenlerin ve Önde gelenler Hep bizim düggana uğrarlar derin konularda müzakereler olurudu..
Bizim yetişemedüğümüz günnerde de Merhum Terzi Ahmet usda ve başga Böyügler gelür tadına doyulmaz sohbetler olurumuş..Terzi Ahmed usdayınan alakalı eşiddükkerimizi unutulmasın deyin nüktedan Zileliler konu başlığıynan yayınladuh.
Heç unudmuyom O vahidlerde Almanya'dan hapşırıh tozu deyin .. bi toz gelürüdü bu bi kağıda gonupda ortuya üfüleninci kimin genzine gaçarsa üsd üsde bi gaç kere guvvetice Hapşururdu..Fuat Amca masa saatlerinin bakımının yapulduu kısımdan ortuya doru bunu üfüler Guvvetli guvvetli hapşıran .. tınsırannara .. O doölden " çoh yaşa..çoh yaşaa... deridi vatandaş Ne olduuna bi anlam veremez ..emme hapşırmadan da gendünü alamazdı...
Gene bi keresinde yahın bi köyden saatini yapdurmuya gelen bi hemşerimiz sandalyede otururken uyumuya ve hatta gafası bi tarafa düşüp horlamıya başladı..
Allah verede düşmese derken bi gürültüynen yerinden..." hoo .. hooo.. deyin " fırladı.. O esnada rüya gördüünü tallıya giren malları hoo deyin govaladuunu söledi...Artuh mazide galan güzelliklere aramızdan ayrılan tüm sevdüglerimizi Rahmet ve özlemle Fatiha'larla anıyoh..
Selam ve sevgilerle...
Fotoğraf Çekildiği tarih Temmuz 1987__ZİLE

Hiç yorum yok: