10 May 2018

ZİLELİLERE, ZİLE’Yİ SEVENLERE, DOSTLARA GENEL DUYURU "Mehmet Yardımcı"


ZİLELİLERE, ZİLE’Yİ SEVENLERE,
DOSTLARA GENEL DUYURU

Birincisini 09-12 Ekim 2008’de, ikincisini 06-09 Ekim 2011’de, üçüncüsünü 08-10 Ekim 2015’te yaptığımız ve üç sempozyumun da bildirilerini kitap halinde yayımlayıp Zile Kültür Tarihine önemli bir kültür belgesi olarak kattığımız TARİHİ VE KÜLTÜRÜYLE ZİLE SEMPOZYUMU’nun dördüncüsünü Ekim 2018’de yapmayı planlamıştık.

Fakat bugün, Zile Belediye Başkanı Sayın Lütfi VİDİNEL’le telefonla konuşmamız sonucu Tarihi ve Kültürüyle Zile Sempozyumu’nun dördüncüsünün seçimler, bayramlar ve çeşitli etmenler nedeniyle 2018’de yapılmayacağını, 2019’da ayrıca değerlendirileceğini öğrenmiş bulunmaktayım.

Üç sempozyumun da organizasyonunda sorumlu kişi olarak görev aldığım için sürekli telefonla sorulduğundan, bazı sempozyum, panel ve kongreler nedeniyle bir araya geldiğimiz halk bilimcilerin, Zile tarihi ve kültürüyle ilgili çalışması olanların ve Zile dostlarının sempozyumun ne zaman yapılacağını sormaları üzerine bu açıklamayı zorunlu bir görev saydım. İnşallah bu önemli kültür etkinliği 2019’da gerçekleşir.

Yine, Zile özeline yönelik, Zile’nin kültürel değerlerini belgelemek amacıyla, Zile ile ilgili siyaset dışı, her türlü yazı, şiir, bilgi, belge, fotoğraf ve resimlere yer vererek Zile Belediyesi Kültür Yayını olarak yayımladığımız ZİLE KÜLTÜR SANAT DERGİSİ de 2018 yılında yayımlanmayacak ve derginin durumu 2019’da ayrıca değerlendirilerek yayımlanıp yayımlanmayacağı duyurulacaktır.

Beni oldukça rahatsız eden, tamamı benim dışımda gelişen, adımın yapılacak Kültür Merkezine verileceğine dair sayın Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel’in televizyonda, Kızılcahamam Zileliler toplantısında ve II. Zile Sempozyumu değerlendirme oturumunda Zile'de yapılması planlanan kültür merkezine Mehmet Yardımcı Kültür Merkezi adının verileceğini açıklaması ama böyle bir olayın gerçekleşmemesi üzerine sayın Ahmet Divriklioğlu’nun, 55. SANAT YILINDA MEHMET YARDIMCI VE ZİLE adlı geniş bir yazı yazarak;

“Bu güne kadar gerçekleşmeyen bu asil davranış için bizim önerimiz doğduğu Alacamescit Zir Mahallesindeki evinin aşağı köşesinden başlayıp Alacamescit’e kadar olan Necmi Muammer Caddesi’nin adının MEHMET YARDIMCI CADDESİ olarak değiştirilmesidir.” biçimindeki aşağıda yazının tamamını verdiğim yazı nedeniyle sürekli tebrik telefonları alıyor, gördüğüm kimi dost ve arkadaşlar tebrik edip Zile Belediyesi için çok olumlu sözler söyleyerek olmayan bir şey üzerine konuşuyorlar. Ne diyeceğimi şaşırıyor ve derecesiz rahatsız oluyorum.

Değerli dostlarım, sevgili hemşehrilerim, ben Zileyi çok seviyor ve Zile halk kültürü için çalışıyorum. Bu çalışmalarımdan da şahsımla ilgili bir şey beklemiyorum. Her hangi bir talebim de yoktur. Şu anda DÜNDEN BU GÜNE ZİLELİ ŞAİRLER adlı 600 sayfalık bir kitabın son aşamasına geldim. Hiç bilinmeyen Zileli bazı âşıkları su yüzüne çıkardım. Kısmet olur da yayımlayabilirsem onun mutluluğu bana yeter.

Adımın her hangi bir yere verilmesiyle ilgili bir talebim ve dileğim yoktur.
İyi niyetle, 55. Sanat yılım nedeniyle, güzel bir yazı yayımlayan sayın Ahmet Divriklioğlu’na teşekkürlerimi iletir. Divriklioğlu’nun yazısını bilgilerinize sunarım.

55. SANAT YILINDA
MEHMET YARDIMCI VE ZİLE

Ahmet DİVRİKLİOĞLU

8 Ağustos 1945’te Zile’de doğan, ilk şiirini 1962’de Tercüman gazetesinin İnci ekinde yayımlayan Mehmet Yardımcı, 73 yıllık yaşamı ve 55 yıllık sanat hayatını dolu dolu sürdüren Zile sevdalısı Zile’nin yetiştirdiği şair ve araştırmacıların önde gelenlerindendir.

Zamanını bilime ve halk kültürü araştırmalarına veren, çalışmalarının önemli bir bölümünü memleketi Zile'ye adayan, Zile Kültür değerleri açısından çok önemli olan ve üç defa yapılan Tarihi ve Kültürüyle Zile Sempozyumları dışında büyük bir özveriyle Zile Kültür Sanat Dergisi'nin yayımıyla uğraşan Mehmet Yardımcı için, Zile Belediye başkanı sayın Lütfi Vidinel'in yerinde bir kararla televizyonda, Kızılcahamam Zileliler Kurultayında ve II. Zile Sempozyumu değerlendirme oturumunda Zile'de yapılması planlanan kültür merkezine Mehmet Yardımcı Kültür Merkezi adının verileceğini açıklaması yerinde bir karar olmuştu.

Bu güne kadar gerçekleşmeyen bu asil davranış için bizim önerimiz doğduğu Alacamescit Zir Mahallesindeki evinin aşağı köşesinden başlayıp Alacamescit’e kadar olan Necmi Muammer Caddesi’nin adının MEHMET YARDIMCI CADDESİ olarak değiştirilmesidir.

Çünkü Zile’de zaten Necmi Muammer İlkokulu bulunmaktadır.

Aslında Necmi Bey ve Muammer Bey Zileli değildir. Biri Vali, diğeri kaymakam olan iki kişi Alacamescit Zir Mahallesinde dar bir sokakta bulunan Lütfi Işık’ın babasının evini kiralayıp ihtiyaç olduğu için bu binaya geçici bir okul açmışlardır.
Mahalle ve bu cadde ile hiçbir ilgileri yoktur.

Mehmet Yardımcı’nın doğup büyüdüğü yere adının verilmesi hem sayın başkanın verdiği sözü yerine getirmiş olması açısından hem de bir vefa borcunun ödenmesi açısından önem arz etmektedir.

Elliden fazla kitap yayımlayan, yüzden fazla çoğu uluslar arası olmak üzere sempozyum ve kongrelere katılıp bildiriler sunan, 100’den fazla makale ve yazı yayımlayan Mehmet Yardımcı; Türk folkloruna yaptığı hizmetlerden dolayı 1990 yılı Türk Folkloruna Hizmet Ödülü’ne layık görülmüştür.

1966’da Halk Evi Hikâye YazmaBirincilik Ödülü almıştır.
1982’de Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Konulu Şiir Yarışması ikincilik ödülü almıştır.
1985’te Tercüman Gazetesi Büyük Şiir Yarışması ikincilik ödülünü almıştır.
1985’te Hey Onbeşli türküsünün hikâyesi ile Türkülerin Hikâyesi yazı yarışması üçüncülük ödülünü almıştır.
1986’da Sabri Akay Şiir Yarışması ikincilik ödülünü almıştır.
1988 Eskişehir Yunus Emre Şiir Yarışması birincilik ödülünü almıştır.
1993’te Annıversay Fest of Humanıst Intarnatıonel Şiir Yarışması Jüri özel ödülüne layık görülmüştür.
1994’te İznik Şiir Yarışması birincilik ödülünü almıştır.
1994’te TRT Diyarbakır Radyosu Şiir Yarışması birincilik ödülünü almıştır.
1995’te TBMM 75. Yıl Ulusal Egemenlik Destan Yarışması üçüncülük ödülünü almıştır.
2011 Yılı EN’ler ödüllerinden En İyi Akademisyen ödülüne layık görülmüştür.

Mehmet Yardımcı’nın Zile ile ilgili yayınlarına göz attığımızda ise Zile ile ilgili her konuya el attığı görülmektedir. Bu yayınların bir bölümü şöyledir:

Mehmet Yardımcı’nın Zile İle İlgili Kitapları
1. Yüzyıllar Boyu Zileli Halk Ozanları ( Ank. 1983)
2. Zileli Fedai ( Araştırma-Derleme, H. İvgin’le, Ank, 1983)
3. Zileli Aşık Zefil Necmi ( Araştırma, H. İvgin’le, Ank.1988)
4. Zileli Âşık Tâlibî (Araştırma-Derleme, İstanbul, 1989)
5. Zileli Âşık Ceyhunî ve Diğer Ceyhunîler (H. İvgin’le Ank. 1996)
6. İz Bırakan Zileli Şairler, (İzmir, 2004)
7. Âşık Aydın Ali, Hayatı-Sanatı-Şiirleri, (İzmir, 2006)
8. Zile Şiirleri, (İzmir, 2010)
9. Cahit Külebi,Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2015

Mehmet Yardımcı’nın Zile İle İlgili Yazılarından Bazıları
1. Zile Âşıklık Geleneğinin Usta Âşıklarından Eminî Düştü, II. Zile Sempozyumu 6-9 Ekim 2011
2 . "Türk Halk Edebiyatında Âşık Kolları ve Zileli Talibî Kolu", Kültür Evreni, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Ankara, Kasım 2011, S.9, s.63-78.
3. "Zileli Talibî Kolu ve Talibî Kolundaki Âşıklarda Söz Varlığı", Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Tokat, 25-26 Eylül 2014.
4. Geleneksel Kültürümüzde Saz ve Zile Kıl Kopuzu, Zile Kültür Sanat Dergisi, Ekim 2014, S.5, s. 51-61.
5. Geleneksel Kültürümüzde Kahve Ve Zile'de Kahve Kültürü, Zile Kültür Sanat Dergisi, Mayıs 2015, S.5, s. 10-20.
6. "Malatyalı Âşık Sadık ile Zileli Âşık Sadık'ın Birbirine Karışan Şiirleri ve Âşık Sadık'ın Bilinmeyen Bir Deyişi", İnönü Üniversitesi II. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu, Malatya, l9-21 Ekim l987.
7. "Külebi'nin Dili",Kıyı Aylık Sanat Dergisi,Trabzon, Şubat 1970, S.10, s.6-7
8. "Zileli Ozanların Bulunmadığı Püsküllüoğlu'nun Antolojisi", Ozanca Aylık Sanat ve Düşün Dergisi,Kayseri, l970, S.6, s.11-12.
9."Külebi'de Sevi ve Kadın",Sanat Aylık Dergi, Tokat, Aralık 1970, S.5,s.2-3
10."Külebi'de Yurt Sevgisi ve Doğa",Sanat Aylık Dergi, Tokat, Şubat 1971, S.7, s.15-17.
11. "Külebi'nin Şiirinde Evrim ve Dize Yinelemesi",Sanat AylıkDergi, Tokat, Haziran 1971, S.11,s.14-15.
12. "Zileli Sırrı Baba Menkıbesi ve Nurettin Seyfi'nin Âşıklığa Başlama Olayı", Halk Kültürü,İstanbul, l984/1, s.137-142.
13. "Zile’de Günümüz Halk Ozanları",Zile Postası Sanat Sayfası, Zile, 14-21 Eylül 1984.
14. "Zile'de Leblebici Esnafı", Türk Folkloru, İstanbul, Kasım l984, S.64, s. 16-17.
15. "Zile’de Yatırlar ve Yatırlarla İlgili Menkıbeler", Halk Kültürü, Derleme-Araştırma, İstanbul, 1985/1.s.109-114.
16. "Zileli Âşık Fevzî’nin Bilinmeyen Şiirleri", Halay Dergisi,Kasım 1985.
17. "Zile ve Çevresinde Görülen Çeşitli İnanışlar",Türk Folkloru, İstanbul, Nisan 1985, S. 63, s.18-19.
18. "Zile’de Mantuvar Oyunu ve Mantuvarda Söylenen Zile Manileri", Halay, Ankara. Haziran 1986.
19. "Zileli Âşık Nuri Gulamî", Erciyes Kültür Sanat Dergisi, Kayseri, l987, S.111.
20. "Zileli Âşık Nevruz Bacı’nın Âşıklığa Başlama Olayı",Erciyes, Kayseri, Mart 1987.
21." Zileli Âşık Ceyhuni", Tokat Kültür Araştırma Dergisi, Tokat, l991. S.4.
22. "Zile'de Söylenen Gelin Kaynana Manileri",Tokat Kültür Araştırma Dergisi,S.5, Tokat, l992.
23. "Cahit Külebi'nin Hikâye Şiirinde Zile ve Hikâye Şiirinin Yazılış Serüveni", Kültür Evreni, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Kasım 2014, S. 21, s: 94-106, Ankara.
24. "Külebi'nin Şiir Dünyası", Zile Kültür Sanat Dergisi, Zile, Mayıs 2013, S.1, s.11-15
25. "Geçmişin Sessiz Tanıkları Zile'de Tahta Minareler", Zile Kültür SanatDergisi,Zile, Mayıs 2014, S.3, s. 72-73
26. Geleneksel Kültürümüzde ve Zile’de Su Kültü, Tarihi ve Kültürüyle III. Zile Sempozyumu 8-10 Ekim 2015 (Zile Kültür Sanat Dergisi, S.7-8, Zile 2016, s. 421-427)
27.Azerbaycan Efsanelerinin Zile’de Anlatılan Taş Mercimek Tarlası Efsanesi Yanında Anadolu ve Diğer Türk Efsaneleri İle Mukayesesi
28.Şairlerin Dilinde ve Telinde Zile, Tarihi ve Kültürüyle Zile Sempozyumu, 9-12 Ekim 2008,
29. Hacı Bektaş'tan Manevi Etki İle Âşıklığa Ulaşan, Mahlas Alan Âşıklar Ve Zileli Âşıklarda Hacı Bektaş Sevgisi, Gazi Üniversitesi I. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu, Ankara, 22-24 Ekim 1998
30. Zile'de Lebleci Esnafı, Türk Folkloru, S. 64, s. 16-17, Kasım 1984, İstanbul
31. Cahit Külebi'nin Hikâye Şiirinde Zile Özeli Ve Hikâye Şiirin Yazılış Öyküsü
32. Alevi-Bektaşi Kültüründe Ölümle İlgili Ritüellerden Dar Kaldırma ve Zile’de
Bulunan Bir Cönkteki Dar-Name Örneği
33. Cahit Külebi ve Zile Özelinden Kaynaklanan Şiir Dünyası
34. Kadın Âşıklarda Ve Nevruz Bacı Özelinde Geleneğe Bağlı Unsurlar
35. Zileli Âşıklarda Dini Motifler, Türk Tarih ve Kültüründe Tokat Sempozyumu, 2-6 Temmuz 1986, Tokat
36.Bilinmeyen Şiirleriyle Zileli Zefil Necmi, Uluslararası Türk Folklor ve Halk Edebiyatı Kongresi, 26-28 Ekim 1984 Konya
37. Zile ve Çevresinde Görülen Çeşitli İnanışlar, Türk Folkloru, S. 69, s. 18-19, 32, Nisan 1985 İstanbul
38. Zile’de Söylenen Gelin Kaynana Manileri, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı Türk Halkbilimi veEdebiyat Araştırmaları, Ürün Yay. Ankara 1999, s. 309-313
39. Zile’de Hıdırellez Geleneği, Mehmet Yardımcı, Halk Bilimi ve Edebiyat Yazıları, Açıksöz Yay. Malatya 1993, s. 270-275
40.18. Yüzyıldan Günümüze Zileli Âşıklar Zinciri, VIII. Milli Türkoloji Kongresi, İstanbul, 14-18 Eylül 1987
41.Zile’de Yatırlar ve Ziyaret Yerleri ile lgili nanışlar, Uygulamalar, Menkıbeler, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı Türk Halkbilimi ve Edebiyat Araştırmaları, Ürün Yay. Ankara 1999, s. 338-352
42. Geleneksel Kültürümüzde Taş, Zile'de Taşlarla İlgili İnanmalar, Uygulamalar ve Oyunlar, Tarihi ve Kültürüyle Zile Sempozyumu, Zile, 9-12 Ekim 2008
43.Zile’de Günümüz Halk Ozanları, Zile Postası, 14-21 Eylül 1984 Zile

Mehmet Yardımcı Hakkında Yazılan Yazılardan Bazıları
1.Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Zileli Bir Bilgin Şair Mehmet Yardımcı (Tarihi ve Kültürü ile II. Zile Sempozyumu, 6-9 Ekim 2011) (Bildiriler, 2012, s. 354-362).
2Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, 45 Yıl Önce Lise Öğrencisi Olarak Okuttuğum Mehmet Yardımcı Üzerine Hatıralar, Zile Kültür Sanat Dergisi, S. 5, Mayıs 2015, s. 28-39.
3.Dr. Muzaffer Hacıhasanoğlu, Mehmet Yardımcı veGörünüm Üzerine, Zile Postası (Sanat Sayfası), 24 Kasım 1973.
4.İsa Kayacan, Tanıdığımız Ozanlar - Mehmet YARDIMCI, Ferman Gazetesi Sanat Sayfası, Karaman, 8 Ekim 1973.
5.Yahya Akengin, Görünüm, Çağrı Fikir ve Sanat Dergisi, Konya, Eylül 1975, Yıl.19, s. 212.
6.Yusuf Meral, Mehmet Yardımcı, Her Yönüyle Zile, Ankara, 1982, s. 73.
7.Kerim Özbekler, M. Yardımcı ve Kurtuluş Savaşı Destanı, Olay Haber, Mayıs 1986.
8.Tahir Kutsi Makal, Mehmet Yardımcı Kimdir, Tarla Kültür Sanat, İstanbul, Kasım 1992, S. 92/11, s. 3-4.
9.Ahmet Tufan Şentürk, Mehmet Yardımcı’nın Şiirlerinden Küçük Bir Buket, Vakit Gazetesi, Sanat Günlüğü Köşesi, Ankara, 31 Mart 1994.
10.Ahmet Tufan Şentürk, Kerem İçimde Yandı Üstüne, Vakit Gazetesi Sanat Günlüğü Köşesi, Ankara, 10.2.1994.
11.Yrd. Doç. Dr. Özlem Fedai, Yunuslama Yahut Gecikmiş Bir Hatırlayış Turnalar, Uluslararası Türk Dili ve Çeviri Dergisi, KKTC, S.6.
12.Yrd. Doç. Dr. Özlem Fedai, Zileli İki Şair: Cahit Külebi ve Mehmet Yardımcı’nın Şiirlerinde Anadolu ve Doğa Sevgisi, Kümbet Altında, Tokat S.47,s.30-32.
13.Hüseyin Tuncer, Mehmet Yardımcı'nın Şiir Dünyası, Mehmet Yardımcı'ya Armağan, İzmir, 2012, s. 80-90.
14.HisarAylık Fikir ve Sanat Dergisi, Mehmet Yardımcı, Ekim 1972, S.105.
15.Yrd. Doç. Dr. Alparslan Okur, Halk Edebiyatına Adanmış Yarım Asır ve Türkçeye Adanmış Bir Ömür: Mehmet Yardımcı, Tarihi ve Kültürüyle II. Zile Sempozyumu, 6.10. 2012.
16.Dr. Metin Turan, Taşradan Akan Duyarlık: Mehmet Yardımcı’nın Şiirleri Üzerine Bir Deneme, Tarihi ve Kültürüyle II. Zile Sempozyumu, 6-9 Ekim 2012
17.Arş. Gör. Esra Uslu, Mehmet Yardımcı’nın Nesir Alanındaki Çalışmaları, MehmetYardımcı'ya Armağan, İzmir 2012, s. 103-107
18.Bekir Altındal, Zile Kültüründe Bir İmza Mehmet Yardımcı, Mehmet Yardımcı'ya Armağan, İzmir 2012, s. 57-60.
19.Yrd. Doç. Dr. Ahmet Zeki Güven, Mehmet Yardımcı’nın Şiirlerinde Kadın İmgesi, Mehmet Yardımcı'ya Armağan, İzmir 2012, s. 99-103.
20.Yrd. Doç. Dr. İ. Seçkin Aydın, Mehmet Yardımcı ve Halk Şiiri Üzerine, Mehmet Yardımcı'ya Armağan, İzmir 2012, s. 128-136
21.Yrd. Doç. Dr. Ramazan Çiftlikçi, Bir Rdebiyat Emekçisi Mehmet Yardımcı, Sanat ve Kültür Yaşamında Elli Yıl, Mehmet Yardımcı’ya Armağan, İzmir,2012, s. 46-48

Konferans:
Durup Durup da Okunan ve Yeniliğini Yitirmeyen Külebi, Zile, 10 Ocak 1987.

Hakkında Yayımlanan Kitap:
İ. Seçkin Aydın, Mehmet Yardımcı’ya Armağan, Sanat ve Kültür Yaşamında Elli Yıl, İzmir, 2012

TRT Belgesel: 50. SANAT YILINDA MEHMET YARDIMCI
Yapımcı: Ayşegül Sarısoy Aran,
Sunucu: Hakan Urgancı
14. 06. 2011
Canlı Yayınlar Odası Programı
Katılımcılar:
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Tuncer (Zile’den İzmir’e Şiirle Diz Dize Elli Yıl)
Yrd. Doç. Dr. Özlem Fedai (Sevinin Vefalısına Vefayla)
Yrd. Doç. Dr. Nevin Akkaya (Şiir ve Sanatla Elli Yıl)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı

Hiç yorum yok: