28 Nis 2018

Arslanbey Toğuzata

Arslanbey Toğuzata


ARSLANBEY (TOĞUZATA)

1883-1963. Arslanbey 1859-1864 yıllarında Kafkasya'dan Çarlık Rusya'sı tarafından sürgüne tabi tutularak göç etmek zorunda kalan Asetin (Oset) Toğuzata Boyunun Maraş bölgesine yerleştirilen bir boyuna mensuptur.

1917 yılında Trablusşam sancağının öneminden dolayı, ikinci Komiser olarak Trablusşam’da göreve başladı.
Aynı yıl içerisinde Serkomserliğe terfi etti. 17 Temmuz 1918 yılında Trablusşam Aşar kontrol memurluğu görevini de üstlendi.
31 Ekim 1918 yılında Türk Milleti’nin idam Fermanı olan Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasıyla, doğduğum şehir işgal altında iken buralarda duramam diyerek 5 Eylül 1919 da Maraş’a döndü.
12 Şubat 1920 gününe kadar Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti reisi olarak savaşı bizzat yönetip, cephede sipere girerek savaştı.
Maraş kurtuluş mücadelesinin kazanılmasıyla önemli bir Kuvvet beraberinde Antep savunmasına da katıldı. Antep savunmasının merkez komutanlığını yaptı.
T.B.M.M. 1.Dönem Millet Vekili olarak 17 Mayıs 1920 tarihinde Meclise katıldı.
Maraş Mutasarrıflığı ve Adana Askeri komutanlığının talebi üzerine T.B.M.M. izinli olarak Güney cephesine gönderildi. 14 Ay Güney cephesinde tüm düşman çekilinceye ve Mahalli olaylar sükût buluncaya kadar görev yaptı.
Meclisin son döneminde P.T.T. komisyonunda görev aldı.
Kırmızı-Yeşil şeritli istiklal madalyası ile taltif edildi.
7 Haziran 1963 yılında vefat etti.

"Kamil Yaşar Paşay"

1 yorum:

Adsız dedi ki...

"Mehmet Demirtola"

Sevgili Kamil Paşay kardeşim, Andığın ve hatırlattığın için sağol. Allah rahmet eylesin. Geride bıraktıkları ne kadar övünse yeridir.
Bu vesileyle senin adın sahibi Milli Mücadelenin önemli kahramanlarından KAMİL PAŞAY'ı da (namı diğer Deli Kamil) minnetle şükranla analım.
Gazi Paşa ve bütün silah arkadaşlarına
Yüce Allah rahmet eylesin.