11 Nis 2017

2018-2021 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA SWOT ANALİZ İÇ PAYDAŞ ÇALIŞTAYI YAPILDI


Zile Ticaret ve Sanayi Odası 2018-2021 Stratejik Plan Çalışmaları Kapsamında Swot Analiz İç Paydaş Çalıştayı Odamız toplantı salonunda yapıldı.

Meclis Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri, Meslek Komiteleri Üyeleri, ve Oda Personeli katıldığı çalıştayda paydaş analizi, vizyon ve misyon, SWOT Analizi ve strateji geliştirme başlıkları altında çalışmalar yapıldı.

Meclis Başkanı Sami Solmaz 2018-2021 Swot Analiz İç Paydaş Çalıştayı kapsamında meclis üyelerine bilgi verdi. ”Akredite oda olarak, ikinci 4 yıllık stratejik planımızı belirleyebilmek için ilk adım olan iç paydaş çalıştayını gerçekleştirerek bulunduğumuz noktadan bizleri daha ileriye taşıyacak hedeflerimizi belirliyoruz.” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Sargın ise yaptığı açıklamada; SWOT Analizi, diğer adı ile TOWS Matrisi önceden belirlenmiş bir konu dâhilinde karar alma aşamasında yardımcı bir araç olarak kullanılır. Analizin temel amacı karar verme aşamasında konu ile ilgili kuvvetli veya zayıf, avantajlı veya dezavantajlı noktaların beraberce görülebilmesini sağlamaktır. SWOT kısaltması İngilizce Strengths (Güçlü Yönler), Weaknesses (Zayıf Yönler), Opportunities (Fırsatlar), ve Threats (Tehditler) kelimelerinin ilk harflerinden oluşur. Türkçe şekliyle GZFT olarak da kullanıldığı nadiren de olsa görülebilir. Açıklamanın ardından “Geçerli ve uygulanabilir bir stratejik plan hazırlanması için en önemli şart katılımcı olmaktır. Salondaki bilgi, tecrübe ve birikimi; en önemlisi böylesine güçlü bir katılımın olması önümüzdeki dönemde güçlü bir yol haritasının olacağının göstergesidir.” dedi.
05.04.2017

Hiç yorum yok: