15 Ara 2016

TARİHİ AMASYA CADDESİ ÜZERİNDEKİ ZİLE EVLERİ.Tokat il merkezinin 70 km. batısında bulunan Zile, Zile ovasının orta yerinde yükselen höyüğün üzerinde ve çevresinde kurulmuş Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Zile kent dokusunu genel olarak eski ve yeni doku olarak ikiye ayırabiliriz.
Geleneksel yapıların bulunduğu eski kentsel doku, büyüklü küçüklü 15 mahalleyi, Osmanlı, Selçuklu, Beylikler dönemlerine ait anıtsal yapıları ve ticaret hayatının gerçekleştiği çarşı bölgesini kapsamaktadır. Bu çalışmanın konusunu eski yerleşim yerinde ve sit alanı üzerinde bulunan Amasya Caddesi’ndeki geleneksel evler oluşturmaktadır. Amasya Caddesi tarihinde Tokat-Amasya yol güzergahında bulunan bir caddeydi.
Eski Amasya yolu üzerinde bulunan bu evler özgün tarihi dokusunu bozmadan günümüze kadar ulaşabilmişlerdir. Ancak bakımsızlık ve terk edilme bu evler için tehdit unsurudur. Önceleri bu evlerde gelir seviyesi yüksek ailelerin oturduğu bilinmektedir. Ancak ev sahipleri evleri bırakıp büyük kentlere ya da yeni yapılan binalara taşınmaları sonucunda, evler düşük gelirli olan kiracılara verilmiştir ya da satılmıştır. Bu süreç ise evlerin eskimesini ve yıpranmasını hızlandırmıştır.
Pek çok kente göre daha bakımlı ve boş ev sayısı az olan bu sokaktaki evler, içinde yaşayanlar tarafından ayakta tutulmaya çalışılıyor. Bir kaçını da Zile Belediye’si koruma altına almıştır.
Bu çalışma kapsamında Amasya Caddesi ve bu caddeyi kesen sokaklar üzerinde bulunan geleneksel evlerin tespiti ve mimari analizleri yapılacaktır. Evlerin genel yerleşim karakterleri, plan ve cephe düzenleri ile ilgili tipolojik sınıflandırmalar ve diğer özellikleri görsel malzemelerle ortaya konulacaktır.

Hiç yorum yok: