24 Nis 2011

ZİLEDE EĞİTİM ÖĞRETİM

EĞİTİM DURUMU
Eğitim ve kültür seviyesi, oldukça iyi durumda olan ilçe merkezinde %100'e yaklaşan okur-yazar oranı köylerde %90'ın üzerindedir. Buna neden olarak da, Zile'de eğitim-öğretimin Danişmentlilere kadar uzanması ve Danişmentlilerden bu yana yörenin önemli bir kültür merkezi durumunda olması ile ilgili olduğu sanılmaktadır.
1871 tarihli Sivas Salnamesine (Yıllığına) göre Zile'delO müderris, 88 medrese öğrencisi, 12 okul ve 267 öğrencinin olduğundan bahsedilmektedir. 1898 tarihli Maarif Salnamesine göre Zile'de 40 öğrencinin öğrenim gördüğü bir rüşdiye mektebi bulunduğu anlaşılmaktadır. 1903 tarihli Maarif Salnamesine göre de;
Zinciriye Medresesi 29 öğrenci Karaköle Medresesi 8 öğrenci
Kislik Medresesi 55 öğrenci Yazılmış Medresesi 99 öğrenci
Nakkaş Medresesi 15 öğrenci Kavak Medresesi 32 öğrenci
Aranbot Medresesi 20 öğrenci Ececiöyük Medresesi 31 öğrenci
Cam-i Kebir Medresesi 68 öğrenci Eryaç Medresesi 13 öğrenci
Yukarıda mevcut 10 medrese de 370 öğrenci öğrenim görmüştür.

   Cumhuriyetin ilk yıllarında ve bilhassa son yıllarda ilçede eğitim-öğretim alanında önemli yatırımlar yapılmıştır. 1992-1993 öğretim yılında 7 tanesi ilçe merkezinde olmak üzere 126 ilkokkulda toplam 10.417 öğrenci 227 öğretmen, 2 tanesi ilçe merkezinde olmak üzere toplam 4 ilköğretim okulunda 1364 öğrenci ve 67 öğretmen, 2 tanesi ilçe merkezinde, 3'ü kasabalarda toplam 5 ortaokulda 2374 öğrenci 73 öğretmen, 6 lise ve Sağlık Meslek Lisesinde 3538 öğrenci ve 167 öğretmen, iki Yıllık Meslek Yüksek Okulunda 218 öğrenci, 2 yrd. doçent, 4 öğretim görevlisi, 2 uzman bulunmaktadır. Yüksek okula Tokat'dan geliş gidiş yapan öğretim elemanları da vardır.
ilçemizde bulunan ilkokul ve ilköğretim okullarının dışında 2 ortaokul, 1 lise, 1 Kız Meslek Lisesi, 1 Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi, 1 Ticaret Meslek Lisesi, 1 İmam Hatip Lisesi kendi binalarında, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesine bağlı iki yıllık Meslek Yüksek Okulu, Zile Anadolu Lisesi ve Sağlık Meslek Lisesi ise halen geçici binalarda eğitim-öğretim hizmetlerini sürdürmektedir.

Zile dinçerler Lisesi
  
ÇIRAKLIK EĞİTİMİ MERKEZİ  
HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
    
Alparslan İlköğretim Okulu
Atatürk İlköğretim Okulu
Cumhuriyet İlköğretim Okulu
Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu
Hüseyin Gazi İlköğretim Okulu
İstiklal Özen İlköğretim Okulu
Mehmet Akif İlköğretim Okulu
Melik Gazi İlköğretim Okulu
Necmimuammer İlköğretim Okulu
Prf.Tansu Çiller İlköğretim Okulu
Sakarya İlköğretim Okulu
Şehit Ümit Günel İlköğretim Okulu
Y. Selim Naci Giray İlköğretim Okulu
    
  
Dinçerler 75. Yıl Anadolu Lisesi
Anadolu Öğretmen Lisesi
Anadolu K.M.L. ve K.M.L.
Teknik Lise ve End. Mes. Lisesi
Ticaret Meslek Lisesi
İmam Hatip Lisesi

Zile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
TARİHÇE
Yüksekokulumuz resmi olarak 1997 yılında kurulmuş olup, ilk öğrencilerini 1998 yılında kabul etmiş ve 2002 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Zile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun adı 28/3/1983 tarihli 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, 13/4/2006 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca "Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu" olarak değiştirilmiştir. Yüksekokulumuza adı verilen DİNÇERLER ailesi “Eğitime %100 Destek Programı” kapsamında 4.700.000YTL bağışta bulunmuştur. Yapılan bağışla inşası bitmek üzere olan Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde idari bina, eğitim binası ve uygulama oteli yapılmaktadır. Yapılan eğitim tesislerinde 1 adet bilgisayar laboratuarı, 1 adet yabancı dil laboratuarı, 1 adet turizm uygulama laboratuarı, 9 adet derslik, 1 adet kütüphane, 150 kişilik toplantı salonu bulunmaktadır. Uygulama oteli bünyesinde ise 20 oda, 1 adet çok amaçlı restoran, mutfak, yarı olimpik havuz ve diğer sosyal tesisler bulunmaktadır.

MURAT KOCAMAN KÜTÜPHANESİ
Murat Kocaman Kütüphanesi 2004 yılında Kocaman Market tarafından Oluşturulup Gaziosmanpaşa Üniversitesine hediye edilmiş bir ihtisas kütüphanesidir.
Aynı yıl Dönemin Tokat Valisi Sayın; Ayhan Nasuhbeyoğlu, GOP Rektörü Sayın; Prof. Dr. Zehra Seyfikli ve diğer katılımcıların bulunduğu bir törenle açılarak öğrencilerimizin hizmetine girmiştir.
Kütüphanemizde 4230 Kitap bulunmaktadır. Kitaplarımız İşletme, İktisat, Turizm ve Yabancı dil ağırlıklı bilimsel nitelikte ders kitaplarıdır. Bunun yanında referans kitapları, Ansiklopediler, Zile Ve Tokat’a ait yazılmış kitaplar da yer almaktadır. Süreli yayınlar, dergiler ve günlük gazete kütüphanemizin canlı bir kütüphane olduğunun göstergesidir. Ayrıca kütüphanemizde bulunan 3 adet internet bağlantılı bilgisayarda öğrencilerimizin hizmetine sunulmuş olup dünyaya açık bir e-kütüphanedir.
Vizyonumuz “Kütüphanemizin kitap müzesi değil, tüm bilgilerin sayısallaştırıldığı bilgi yönetim merkezi olmasıdır” Bu Vizyonumuza ulaşmak için otomasyon sistemi ile kütüphanemizde kitap giriş ve çıkışını yapmakta diğer kütüphaneler ile on-line bağlantılar kurarak öğrencilerimizin bilgi ihtiyacını en iyi şekilde karşılamayı amaçlamaktayız.

Hiç yorum yok: